"No, bitch, you can’t be me. I’m fabulous."
- Asshole